Kaip naudojant valdiklį PROMATIC® WDC sumažinti išlaidas susidarančias ruošiant karštą vandenį?

Dėl kylančių statybos reikalavimų, atsirandančių naujų medžiagų mes drastiškai sumažinome šildymui skirtas išlaidas savo namuose. Šioje srityje mes padarėme kelis didelius žingsnius per pastaruosius kelerius metus. Tačiau vis dar yra galimybių taupyti ruošiant karštą vandenį namams.

KUR ATSIRANDA NUOSTOLIAI RUOŠIANT KARŠTĄ VANDENĮ?

Jei vertinsime tik nuostolius ruošiant karštą vandenį, karšto vandens talpose, didžiausi patiriami nuostoliai atsiranda vamzdynuose, karšto vandens paskirstyme, santechninėje įrangoje. Dėl šiu priežasčių tampa protinga pasirinkti kokybiškus, gerai izoliuotus vamzdžius, taip sumažinant nuostolius atsirandančius karšto vandens cirkuliacijos sistemoje.
 
KUR ATSIRANDA NUOSTOLIAI JEIGU KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJOS LINIJOJE SPRENDIMAI ĮGYVENDINTI PRASTAI?

Nevaldomas veikimas karšto vandens cirkuliacinėje sistemoje reiškia: Cirkuliacinis siurblys nuolat pumpuoja karštą vandenį iki pat sanitarinių mazgų, nepaisant ar vartotojui tuo metu tai reikalinga ar ne. Tai padidina nuostolius vamzdyne, bei iššaukia nereikalingai didelį energijos suvartojimą veikiant cirkuliaciniam siurbliui. Pašildytas vanduo nuolat šildomas vėl ir vėl nepaisant kad karšto vandens vartotojas gali būti išvykęs, bei karšto vandens nenaudoja. 

Kadangi esant pastatytam gyvenamajam namui papildomai izoliuoti vamzdžius tampa beveik neįmanoma , vienintelis būdas gerinti jūsų komfortą ir taupyti  yra karšto vandens ruošimo sistemos valdymas kuris optimizuotų veikiančio siurblio darbą.
 
PATARIMAI KAIP ĮGYVENDINTI TEISINGUS SPRENDIMUS PARUOŠIANT KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJOS LINIJĄ EKONOMIŠKESNIAM DARBUI.

Šildymo sistemos valdikliai PROMATIC® WDC turi daugybę funkcijų šildymo sistemai valdyti ir apsaugoti ją, taipogi turi ištobulintą valdymą ruošiant karštą vandenį.

  • Cirkuliacinio siurblio veikimas pirmiausia apibrėžiamas laiko programų P1 ir P2. Veikiant šiuo režimu siurblys paleidžiamas intervalais. Nustatant parametrą P4.8 mes nusakome siurblio veikimo trukmę, o su parametru P4.9 nustatome siurblio sustabdymo būsenos intervalus. Cirkuliacinio siurblio veikimo trukme turi būti pasirinkta išmintingai – turime užtikrinti kad karštas vanduo gali apeiti vieną pilną ciklą per visą name esantį vamzdynų ilgį bei grįžti. Siurblio sustabdymo laikas turėtų būti kaip įmanoma ilgesnis, stengiantis kad vanduo neatvėstų žemiau žemutinės temperatūros ribos. Taip galima būti tikriem kad vartotojas gaus karštą vandenį pakankamos temperatūros, o cirkuliacinis siurblys veiks kaip įmanoma trumpesnį laiką. Gamykliškai nustatyta kad šildymo sistemos cirkuliacijos „tvarkaraštis“ sutampa su karšto vandens cirkuliacijos „tvarkaraščiu“, tačiau jūs galite rinktis kad tai vyktų atskirai. Šis parametras pakeičiamas P4.7.
  • Atvejais kai karštas vanduo nuolat naudojamas pvz nakties metu, kai jūsų laiko programa sustabdžiusi cirkuliaciją, galima papildomai montuoti temperatūros daviklį arba srauto daviklį. Taip aktyvuojamas vienkartinis kašto vandens cirkuliacijos ciklas nakties ar kitu metu kai laiko programa buvo sustabdžiusi cirkuliaciją.
  • Kai naudojamas temperatūros daviklis, jis pajungiamas į įėjimą T1 arba T8. Vėliau pakeičiamas valdiklio parametras S1.4=6 (temperatūros daviklis įėjime T1) arba S1.5=7 (temperatūros daviklis prijunktas įėjime T8). Daviklis turi būti įdiegtas vandens šildytuvo išėjimo vamzdyje. Cirkuliacijos siurblys aktyvuojamas trumpam atidarius karštą sanitarinio mazgo čiaupą. Tai iššaukia pasikartojantį temperatūros kilimą šildytuvo išėjimo vamzdyje. Valdiklis tą pajutęs aktyvuoja cirkuliacinį siurblį ilgesniam laikui. Veikimo laikas nustatomas parametre P4.8.
  • Kai naudojamas srauto daviklis, jis pajungiamas į įėjimą T1 arba T8. Vėliau pakeičiamas valdiklio parametras S1.4=7 (srauto daviklis įjungtas į įėjimą T1) arba parametras S1.5=8 (srauto daviklis įjungtas į įėjimą T8). Srauto daviklis turi būti įdiegtas vandens šildytuvo išėjimo vamzdyje. Taip pat kaip ankstesniu atveju, cirkuliacijos siurblys paleidžiamas atidarius karštą sanitarinį čiaupą. Veikimo laikas nustatomas parametre P4.8.

ATMINTI: Cirkuliacinio siurblio neveiksnumo laiku(parametras P4.9) (po veikusio cirkuliacijos ciklo), cirkuliacinis siurblys negali būti paleistas srauto ar temperatūros daviklio.
 
PAVYZDYS: kaip įdiegiamas karšto vandens cirkuliacijos valdymas. – hidraulinė schema # 409.


 
PAVYZDYS: kaip įdiegiamas karšto vandens cirkuliacijos valdymas. – hidraulinė schema # 416.
 

Autorius: Milan Kren
Rugsėjo 3, 2015