ES Investicijos

UAB „Eltalis“ ir Ko 2016 m. balandžio 8 d. pasirašė projekto „Modernios verslo valdymo sistemos diegimas UAB „Eltalis“ ir Ko“ finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „E-verslas LT“.

Pagrindinis projekto tikslas - įdiegti elektroninę verslo valdymo sistemą UAB „Eltalis“ ir Ko, siekiant optimizuoti su gamybos ir paslaugų teikimu bei veiklos organizavimu susijusius verslo procesus ir didinti įmonės darbo našumą. Įgyvendinant projektą bus įdiegta verslo valdymo sistema, kuri sujungs į bendrą valdymo sistemą visus pagrindinius įmonės verslo procesus, veiks realiu laiku, bus lanksti (tai yra bus lengvai adaptuojama prie besikeičiančių reikalavimų) bei turės plėtimo galimybę.

Projekto finansavimas – projekto įgyvendinimui skiriama iki 25.596,63 EUR iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2016 m. balandžio 8 d. iki 2017 m. balandžio 30 d.